Ponedelјak, 2. jul, 19.00, Klub Magistrala #DKSG
GORAN BREGOVIĆ: KAO HALjINA KOJA SE RAŠIVA
Predavač Muharem Bazdulј


Poslednje predavanje u ciklusu POP KNјIŽEVNOST...