Ponedelјak, 5. jun, 19.00, Klub Magistrala
Razgovori povodom 80 godina od prvog broja Studenta
Tradicija i inovacija

Četvrti razgovor

O različitim aspektima 1968, i o Studentovom doprinosu...
Sreda, 7. jun, 19.00, Klub Magistrala
VELIKI HOLISTIČKI PUT
Alternativna znanja

Zlatni post i kontakti sa Bogom

Govori: Dragan Radonjić...
Četvrtak, 8. jun, 19.00, Studio 26
ŠELINGOVA FILOZOFIJA MITA
Predstavlјanje knjige Aleksandra Lukića


Govori autor sa gostima...
Petak 9. jun, 18.00, Klub Magistrala
KAKVO JE MESTO FANTAZIJAMA U REALNOSTI?
Radionica


Svima nama se ponekad dešava da ne možemo da odolimo pozivu iz sveta mašte....
Ponedelјak, 12. jun, Studio 26, prvi deo 10.30 - 14.00, drugi deo 16.30 - 20.00
Ciklus: Knjigama protiv krize
NAUČNI I MEDIJSKI OPUS MILOŠA KNEŽEVIĆA
Naučni skup


Posle svega: O projektu „Zamah“...
Subota, 24. jun, 18.00, Velika sala
KAKO PREŽIVETI SVOJU PORODICU?
Tribina


Tema tribine biće odnosi u porodici, porodična komunikacija, genetika.....