Sreda, 1. mart, 19.00, Klub-knjižara Magistrala
Psihološke teme
NA RUBOVIMA SVESTI
Svest i podsvest u moralnom rasuđivanju

Sreda, 1. mart, 19.00, Klub-knjižara Magistrala Psihološke teme NA RUBOVIMA SVESTI Svest i podsvest...
Ponedeljak, 6. mart, 19.00, Mala sala
Alternativna znanja i nauka
UTOPIJA TESLIJANA
Putevi ka novoj civilizaciji

Ponedeljak, 6. mart, 19.00, Mala sala Alternativna znanja i nauka UTOPIJA TESLIJANA Putevi ka novoj...
Četvrtak, 9. mart, 19.00
Sociološke teme
OPSTANAK KAO NAJPREČE PITANjE
Kako preživeti u uslovima rastuće bede

Četvrtak, 9. mart, 19.00 Klub-knjižara Magistrala Sociološke teme OPSTANAK KAO NAJPREČE PITANjE Kako...
Ponedeljak,13. mart, 19.00, Mala sala
Medijske teme
MEDIJI I TREĆI SVETSKI RAT
Uloga medija u raspirivanju globalnih konflikata

Ponedeljak,13. mart, 19.00, Mala sala Medijske teme Predstavljanje knjige Slobodana Reljića MEDIJI I...
Sreda, 15. mart, 19.00 Klub-knjižara Magistrala
Perspektive i sudbina mladih ljudi i studenata
INICIJATIVA ZA NATALITET I OSTANAK MLADIH U SRBIJI

Sreda, 15. mart, 19.00 Klub-knjižara Magistrala Perspektive i sudbina mladih ljudi i studenata INICI...
Ponedeljak, 20. mart, 18.00, Mala sala ili Studio 26
Okrugli sto Knjigom na krizu Vladimir Dimitrijević
Tržište ili hram: Stanovište Vladimira Vujića Razgovor o delu Vladimira Dimitrijevića

Ponedeljak, 20. mart, 18.00, Mala sala ili Studio 26 Okrugli sto Knjigom na krizu Vladimir Dimitrij...
Utorak, 21. mart, 19.00, Klub-knjižara Magistrala
Filozofske teme
KAD SU LjUDI NICALI IZ ZEMLjE
Autohtonost u govoru antičke Grčke

Utorak, 21. mart, 19.00, Klub-knjižara Magistrala Filozofske teme Predstavljanje knjige Vladimira M...
Sreda, 22. mart, 19.00, Klub-knjižara Magistrala
Politikološke teme
ANATOMIJA DRUGE SRBIJE
Politikološke kolumne

Sreda, 22. mart, 19.00, Klub-knjižara Magistrala Politikološke teme Predstavljanje knjige Marinka Vu...
Ponedeljak, 27. mart, 19.00, Mala sala
Kulturološke teme
ANTROPOLOGIJA ZLA
Predstavljanje knjige Bojana Jovanovića

Uloga zla u ljudskom životu i istoriji

Ponedeljak, 27. mart, 19.00, Mala sala Kulturološke teme Predstavljanje knjige Bojana Jovanovića ANT...
Sreda, 29. mart, 19.00, Studio 26
Okrugli sto povodom jubileja
OSAMDESET GODINA LISTA STUDENT Prvi susret
TRADICIJA I INOVACIJA – POREDAK I ALTERNATIVA
Studentski pokret Beogradskog univerziteta ranih osamdesetih godina prošlog veka

Sreda, 29. mart, 19.00, Studio 26 ili Klub-knjižara Magistrala Okrugli sto povodom jubileja OSAMDES...