Ponedeljak, 3. april, 19.00, Mala sala
Mozaik geopolitike
OBNOVA MULTIPOLARNOG SVETA
Više središta moći u globalnim odnosima


Savremeni svet više nema samo jedan centar....
Sreda, 5. april, 19.00, Klub-knjižara Magistrala
Studentske teme
STUDENTSKA KULTURA
Dijalog o kulturnim potrebama mladih


Razgovor otvoren za sve studente Studenjaka i Univerziteta...
Ponedeljak, 10. april, 19.00, Mala sala
Smisao kulture
KULTURA U TRANZICIONOM SLALOMU

Dijalog o kulturnim institucijama i vaninstitucionalnoj kulturi...
Sreda, 12. april, 19.00, Klub-knjižara Magistrala
Filozofske teme
MATEMATIKA U PLATONOVOJ FILOZOFIJI
Predstavljanje knjige Višnje Knežević


Drugačiji pogled na jednog od najznačajnijih mislilaca antike....
Četvrtak, 13. april, 19.00, Klub-knjižara Magistrala
Psihologija politike
STRAHOVI I MRŽNjE U POLITIČKOM ŽIVOTU
Fobije i filije: Evropa, Balkan i slovenski svet


U politici se neprestano ispoljavaju simpatije i antipatije, strepnje i strahovi, ljubavi i mržnje....
Sreda, 19. april, 19.00, Klub-knjižara Magistrala
Evropske teme
EVROSKEPTICIZAM U EVROPSKOJ UNIJI

Evropska unija se nalazi na jednom od mnogih raskršća i prekretnica....
Ponedeljak, 24. april, 19.00, Mala sala
Osamdeset godina studentskog glasila
STUDENT

Ciklus Tradicija i inovacija - razgovori povodom 80 godina od prvog broja Studenta...
Sreda, 26. april, 19.00, Klub-knjižara Magistrala
Lingvističke teme
SANSKRIT
Jezik i arhajske kulture


Sanskrit nije samo izraz jedne civilizacije već i zagonetka njenog trajanja....
Petak, 28. april, 18.00, Klub-knjižara Magistrala
Filozofska radionica
PREVARA, ETIKA I LjUBAV

Zbog velikog interesovanja ponovo organizujemo filozofsku radionicu na temu Prevara, etika i ljubav....