2, 3, 4. februar Mala sala, u 18.00 i 20.30
PANORAMA
120 OTKUCAJA U MINUTU

Natan je mladić koji se tokom devedesetih godina minulog veka pridružio grupi pariskih aktivista koj...
Mala sala, u 18.00 i 20.00, 9, 10, 11. februar
PANORAMA
UBISTVO SVETOG JELENA

Jorgos Latimos je evropskoj publici poznat kao reditelј uticajnog i neobičnog filma Pasji zub. Na po...
Utorak, 13. februar, 19.00, Mala sala
Uoči Sretenja
KRALjEVSKI TOP - ISTORIJA SRPSKE KRUNE

Kralјevski top - Istorija srpske krune je film koji govori o nastanku i dramatičnoj sudbini poslednj...
Utorak, 20. februar, 19.00, Mala sala
DUGO I NETREMICE: LIKOVI U DOKUMENTARNOM FILMU Predavanje sa projekcijom 005
ŽIVOTINјE KAO LIKOVI U DOKUMENTARNOM FILMU

U eseju o poreklu jezika francuski filozof Žan Žak Ruso tvrdi da je jezik otpočeo sa metaforom. Citi...
Velika sala, u 18.00 i 20.00, 25. februar - 4. mart
FEST 2018 U DOMU KULTURE STUDENTSKI GRAD

Detalјan program FEST u DKSG će biti naknadno objavlјen....