13, 14, 15. april, Mala sala, u 18.00 i 20.00
PANORAMA
UNUTRA

Jovan, student iz provincije osuđen na godinu dana zatvora, počinje ležanje kazne na odelјenju za na...
Utorak, 17. april, 19.00, Mala sala
DUGO I NETREMICE: LIKOVI U DOKUMENTARNOM FILMU Predavanje sa projekcijom 007
ZGRADE KAO LIKOVI U DOKUMENTARNOM FILMU

Uveče 25. juna 1964, Endi Vorhol je sa 44. sprata zgrade Time Life uperio kameru ka Empire State bui...
20, 21, 22. april, Mala sala, u 18.00 i 20.00
PANORAMA
BIKINI MUN

Ispitujući granice između fikcije i stvarnosti, Bikini mun donosi priču o reditelјu dokumentarnih fi...
27, 28, 29. april, Mala sala, u 18.00 i 20.00
PANORAMA
O BUBICAMA I HEROJIMA

U svetu punom straha, gde lјubav polako izmiče i postaje nešto nedostižno, srećemo nesrećne lјude, k...