Ponedelјak, 4. jun, 20.00, Mala sala
MOJ KRUPNI PLAN – ŠIRA SLIKA
Prezentacija inkluzivnih filmskih radionica za mlade iz različitih društvenih grupa


Šira slika je naziv četvoromesečnih filmskih radionica dokumentarnog filma koje je realizovalo Udruž...
Sreda, 13. jun, 20.00, Mala sala
NOSTALGIJA DEVEDESETIH

Mogu li se tri filma nastala u produkciji AFC-a u drugoj polovini 1990-ih, koji doslovno ili metafor...
Sreda, 20. jun, 21.00, Mala sala
Obeležavanje 1968.
JUGO-TRIP: PSIHODELIJA U JUGOSLOVENSKOM EKSPERIMENTALNOM FILMU 1969-1976.

Nemirna 1968. donela je socijalne pobune, ali i vrhunac kreativne energije kontrakulture, rokenrola,...
Petak, 22. jun, 19.00, Mala sala
MEDIJSKI AKTIVIZAM, ARHIVIRANјE POLITIČKIH POKRETA, PROMIŠLjANјE KOLEKTIVNOG PAMĆENјA

Kao deo programa Škole angažovanog filma, Özge Çelikaslan će napraviti pregled video-aktivizma u Tur...
Sreda, 27. jun, 20.00, Mala sala
AFC u kontekstu 1958-2018: Vidici nove generacije (peta sesija)
NOVO SVETLO: ŽENA I SEKSUALNOST U EKSPERIMENTALNOM FILMU

Žena je kroz vizuelne reprezentacije, počevši od slikarstva, pa sve do filma i ostalih audiovizuelni...
Četvrtak, 28. jun, 19.00, Mala sala
PJER MEREŠKOVSKI (Pierre Merejkowsky), Pariz
režiser, scenarista, glumac, kompozitor, tonski snimatelј


I deo - projekcija kratkih filmova Mereškovskog BILA JEDNOM JEDNA EKOLOGIJA (Il été une fois ecolog...