Četvrtak, 7. februar, 19.00, Studio 28
KURS ANGAŽOVANOG, AKTIVISTIČKOG I GERILSKOG FILMA

U sklopu kursa će se istraživati na koji način su tokom istorije film i video korišćeni kao sredstvo...
Četvrtak, 14. februar, 19.00, Studio 28
KURS ANGAŽOVANOG, AKTIVISTIČKOG I GERILSKOG FILMA

U sklopu kursa će se istraživati na koji način su tokom istorije film i video korišćeni kao sredstvo...
Od 21. do 24. februara
KINO CLIMATES
Evropska konferencija mreže nezavisnih evropskih bioskopa, prikazivača i distributera

Kino Climates je evropska mreža nezavisnih bioskopa, prikazivača i distributera koja podržava slobod...
Od 21. do 24. februara
KINO CLIMATES
Evropska konferencija mreže nezavisnih evropskih bioskopa, prikazivača i distributera

Kino Climates je evropska mreža nezavisnih bioskopa, prikazivača i distributera koja podržava slobod...
Od 21. do 24. februara
KINO CLIMATES
Evropska konferencija mreže nezavisnih evropskih bioskopa, prikazivača i distributera

Kino Climates je evropska mreža nezavisnih bioskopa, prikazivača i distributera koja podržava slobod...
Od 21. do 24. februara
KINO CLIMATES
Evropska konferencija mreže nezavisnih evropskih bioskopa, prikazivača i distributera

Kino Climates je evropska mreža nezavisnih bioskopa, prikazivača i distributera koja podržava slobod...
Četvrtak, 28. februar, 19.00, Studio 28
KURS ANGAŽOVANOG, AKTIVISTIČKOG I GERILSKOG FILMA

U sklopu kursa će se istraživati na koji način su tokom istorije film i video korišćeni kao sredstvo...