PROGRAM SE ODLAŽE ZA 12. FEBRUAR
Sreda, 7. februar, 20.00, Mala sala
IZMEĐU KADROVA
Japanski eksperimentalni film: plodne godine 1975-1980.


Japanski eksperimentalni filmski pokret profilisao se kasnih 60-ih godina, a krajem 70-ih prošlog ve...
Ponedeljak, 12. februar, 20.00, Mala sala
IZMEĐU KADROVA
Japanski eksperimentalni film: plodne godine 1975-1980.


Japanski eksperimentalni filmski pokret profilisao se kasnih 60-ih godina, a krajem 70-ih prošlog ve...
Sreda, 14. februar, 21.00, Mala sala
LjUBAV JE SAMO REZ: VIZIJE LjUBAVI U ALTERNATIVNOM FILMU
Vidici nove generacije - druga sesija


O čemu stvarno govore autori alternativnih filmova kada govore o lјubavi? Šta se dobija kad se ukine...
Sreda, 21. februar, 20.00, Mala sala
Animirana sreda
FOKUS NA POLjSKU: THE BEST OF O!PLA #5

Akademski filmski centar i festival Balkanima tradicionalno predstavlјaju najbolјa animirana ostvare...