ANIMIRANA SREDA

55 GODINA PLODNOG RADA - IZ TREZORA DUNAV FILMA

 

U istoriji jugoslovenskog, a potom srpskog, kratkometražnog filma prisustvo producentske kuće Dunav-Filma apsolutno je nezaobilazno. Tokom više od pola veka grupa umetnika, većina od njih već klasika u okviru stvaralaštva na dokumentarnom, kratkom igranom, privrednom, animiranom filmu, ostavila je za sobom više hiljada malih remek-dela. U poslednjih pedeset pet godina neprekidne proizvodnje, privredne i pedagoške aktivnosti, Dunav-Film je prolazio kroz briljantne uspone, povremene zastoje i padove, pa opet uspehe, eventualne krize, prateći, naravno, sva društvena i ekonomska kretanja. Iz bogatog opusa sačuvanih dela, iz trezora Dunav-Filma, festival Balkanima će, serijom svojih projekcija, prikazati za javnost animirana ostvarenja naših animatora koji su uspostavili kontinuitet osme umetnosti kod nas (Divne Jovanović, Nikole Majdaka, Zorana Jovanovića, Vere Vlajić, Duška Petričića, Veljka Bikića, Ganeta Milanovića, Rastka Ćirića i drugih talenata).

"/> 55 godina plodnog rada - iz trezora Dunav filma
16. 6. 2010.| Akademski filmski centar

 

Sreda 16.6. u 20:00

Mala sala

ANIMIRANA SREDA

55 GODINA PLODNOG RADA - IZ TREZORA DUNAV FILMA

 

U istoriji jugoslovenskog, a potom srpskog, kratkometražnog filma prisustvo producentske kuće Dunav-Filma apsolutno je nezaobilazno. Tokom više od pola veka grupa umetnika, većina od njih već klasika u okviru stvaralaštva na dokumentarnom, kratkom igranom, privrednom, animiranom filmu, ostavila je za sobom više hiljada malih remek-dela. U poslednjih pedeset pet godina neprekidne proizvodnje, privredne i pedagoške aktivnosti, Dunav-Film je prolazio kroz briljantne uspone, povremene zastoje i padove, pa opet uspehe, eventualne krize, prateći, naravno, sva društvena i ekonomska kretanja. Iz bogatog opusa sačuvanih dela, iz trezora Dunav-Filma, festival Balkanima će, serijom svojih projekcija, prikazati za javnost animirana ostvarenja naših animatora koji su uspostavili kontinuitet osme umetnosti kod nas (Divne Jovanović, Nikole Majdaka, Zorana Jovanovića, Vere Vlajić, Duška Petričića, Veljka Bikića, Ganeta Milanovića, Rastka Ćirića i drugih talenata).
Signature: A/04-06/10