8. 10. 2012.| Forum

Понедељак 8. 10. у 19:00, Мала сала

Европски односи

КОМПОНЕНТЕ НАЦИОНАЛНОГ И ЕВРОПСКОГ ИДЕНТИТЕТА

Представљање књиге Милована Радаковића

Говоре: Слободан Антонић, Драган Петровић, Слободан Јанковић, Милош Јончић и аутор

 

Темељ новонастајућег европског идентитета свакако можемо потражити у грчкој цивилизацији и филозофији, затим у старом Риму и његовом праву, хришћанској цркви, Хуманизму и Ренесанси и европским револуцијама. Ти темељи уобличили су државе које се налазе на европском континенту. Европски идентет представља цивилизацијски феномен који тек треба да се изгради. Његова изградња кретаће се у два правца. У првом, као интеграција европског истока и запада, који ће свакако представљати унутаревропски процес. У другом, као европски идентитет у односу на друге. Ти други су становници са других континената, па се у будућности европски идентитет и његове особености могу самеравати са америчким, азијским, и другим континенталним идентитетима и њиховим специфичностима.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/10/12 A/10/12