U okviru programa Prozor Šangaja

Ponedeljak, 15. 10  u 19:00, Velika galerija

ŠANGAJ – ŽIVOT I KULTURA

izložba fotografija

 

Izložbu fotografija pod nazivom „Šangaj – život i kultura“, pripremili su Šangajska asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama (SPAFFC) i Udruženje fotografa Šangaja, a u Beogradu se postavlja u okviru saradnje DRUŠTVA DALEKI ISTOK i DOMA KULTURE STUDENTSKI GRAD na kulturno obrazovnom projektu „Prozor Šangaja“. Ovaj projekat, pokrenut od strane Narodne vlade Šangaja i Instituta za naučno tehničke informacije Šangaja, predstavlja jedinstven prozor u ovu kinesku metropolu, a „Prozor Šangaja“ u DOMU KULTURE STUDENTSKI GRAD na Novom Beogradu je jedno od 84 mesta u više od 50 zemalja širom sveta, gde se posetioci mogu bliže upoznati sa svakodnevnim životom i kulturom najvećeg grada u NR Kini. 

 

"/> ŠANGAJ - ŽIVOT I KULTURA
15. 10. 2012.| Biblioteka

U okviru programa Prozor Šangaja

Ponedeljak, 15. 10  u 19:00, Velika galerija

ŠANGAJ – ŽIVOT I KULTURA

izložba fotografija

 

Izložbu fotografija pod nazivom „Šangaj – život i kultura“, pripremili su Šangajska asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama (SPAFFC) i Udruženje fotografa Šangaja, a u Beogradu se postavlja u okviru saradnje DRUŠTVA DALEKI ISTOK i DOMA KULTURE STUDENTSKI GRAD na kulturno obrazovnom projektu „Prozor Šangaja“. Ovaj projekat, pokrenut od strane Narodne vlade Šangaja i Instituta za naučno tehničke informacije Šangaja, predstavlja jedinstven prozor u ovu kinesku metropolu, a „Prozor Šangaja“ u DOMU KULTURE STUDENTSKI GRAD na Novom Beogradu je jedno od 84 mesta u više od 50 zemalja širom sveta, gde se posetioci mogu bliže upoznati sa svakodnevnim životom i kulturom najvećeg grada u NR Kini. 

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/10/12