Ciklus predavanja s filmskim primerima: AMERIČKI FILM I NASILJE

 

Četvrtak 25.3.

NASILJE U FILMOVIMA POSTMODERNOG HOLIVUDA

 

 Govori: dr Ljubomir Maširević

 

Početkom sedamdesetih dolazi do iscrpljenosti ideala novog Holivuda, a reditelji odustaju od ideološke kritike sistema i totalnih institucija, kao što su zatvori ili bolnice za mentalno obolele. Nastupio je kolaps kulturnih normi i estetskih vrednosti koje su do tada važile. Usled ovih tendencija kinematografska reprezentacija nasilja gubi na težini i ostaje bez veze sa stvarnim svetom, odnosa koji je postojao u novom Holivudu. Najnasilnije scene postmodernog Holivuda postaju, kao i sve druge slike, homogenizovane i bez značenja. Nasilje filmova postmodernog Holivuda se najviše zasniva na citatnosti već postojećih filmova klasične i nove ere. Primeri iz filmova Kalifornija, Rođene ubice, Palp fikšn, Kil Bil ...

"/> Nasilje u filmovima postmodernog Holivuda
25. 3. 2010.| Filmski program

Studio 26

Četvrtkom u 19:30

Ciklus predavanja s filmskim primerima: AMERIČKI FILM I NASILJE

 

Četvrtak 25.3.

NASILJE U FILMOVIMA POSTMODERNOG HOLIVUDA

 

Govori: dr Ljubomir Maširević

 

Početkom sedamdesetih dolazi do iscrpljenosti ideala novog Holivuda, a reditelji odustaju od ideološke kritike sistema i totalnih institucija, kao što su zatvori ili bolnice za mentalno obolele. Nastupio je kolaps kulturnih normi i estetskih vrednosti koje su do tada važile. Usled ovih tendencija kinematografska reprezentacija nasilja gubi na težini i ostaje bez veze sa stvarnim svetom, odnosa koji je postojao u novom Holivudu. Najnasilnije scene postmodernog Holivuda postaju, kao i sve druge slike, homogenizovane i bez značenja. Nasilje filmova postmodernog Holivuda se najviše zasniva na citatnosti već postojećih filmova klasične i nove ere. Primeri iz filmova Kalifornija, Rođene ubice, Palp fikšn, Kil Bil ...
Signature: A/01-03/10