TRIBINA JE ODLOŽENA ZA SEPTEMBAR 2012.
 

Среда 27. 6. у 18:00, Студио 26

Књигама на кризу

СОЦИОЛОШКА АНАЛИЗА САВРЕМЕНОСТИ

Србија између Вајмара и Вишија

Разговор о књигама Слободана Антонића

Учествују: Слободан Антонић, Јовица Тркуља, Вера Вратуша, Ђорђе Вукадиновић, Маринко Вучинић, Богдана Кољевић, Владимир Димитријевић, модератор Милош Кнежевић

"/> СОЦИОЛОШКА АНАЛИЗА САВРЕМЕНОСТИ Србија између Вајмара и Вишија
27. 6. 2012.| Forum

ОКРУГЛИ СТО ЈЕ ОДЛОЖЕН ЗА СЕПТЕМБАР 2012.
 

Среда 27. 6. у 18:00, Студио 26

Књигама на кризу

СОЦИОЛОШКА АНАЛИЗА САВРЕМЕНОСТИ

Србија између Вајмара и Вишија

Разговор о књигама Слободана Антонића

Учествују: Слободан Антонић, Јовица Тркуља, Вера Вратуша, Ђорђе Вукадиновић, Маринко Вучинић, Богдана Кољевић, Владимир Димитријевић, модератор Милош Кнежевић

 

Аутор сматра да је савремена Србија у веома неповољном спољнополтичком положају, сличном некадашњем положају тзв. Вишијевске Француске. Аутор сматра да је део државне територије насилно отргнут и војно окуприан, док је остатак простора под политичком управом једне слабе и зависне влоасти, која је „пала под пуну економску и културну хегхемонију 'Империје'“.

 

„У својим књигама Слободан Антонић разматра спољнополитички контекст у коме се налази Србија, описује њену слабашну власт, још слабију опозицију, као и деформисано цивилно друштво. Посебно привлачи пажњу део књиге који говори о 'Другој Србији', као идентитетско-културној појави без преседана. Антонић врши теоријску анализу и идеолошку деконструкцију овог друштвеног феномена, излаже његов историјат, описује најчешће манифестације и износи објашњења. Занимљиво за читање, подстицајно за размишљање и важно за памћење...“

Из рецензије Богдане Кољевић