23. 5. 2012.| Forum

Среда 23. 5. у 19:00, Студио 26

Економске теме

ЕКОНОМСКА КРИЗА У СРБИЈИ

Примарни узроци и последице

Говори: Јован Петровић

У расправама о узроцима и последицама економских криза, веома ретко се комплексније и потпуније повезују примарни и секундарни кумулативни узроци само економских, а још ређе их повезују са социјалним и политичким кризама у одређеним међузависним периодима. Стога је нужно повезати узрочно последично њихова садејства у прошлост и садашњости и на основу комплексних дијагностичких закључака стварати основу за предвиђање њихових садејстава у будућности и могућих контролабилни управљачких активности економских, социјалних и политичких законодавних, извршних и судских активности планирати и остваривати кумулативно-оптимализујућа, а смањивати кумулативно-конфликтна
комплексна  садејства. Услед парцијалних, а најчешће недовољно стручних, па и струци супротних усмеравања садејстава кључних фактора,проузроковане су економска,социјална и комплексна политичка криза у протеклим годинама и периодима,а привидним "решавањем проблема" у садашњости индукују се још тежи проблеми у будућности на свим нивоима. Истраживачко и практично питање је зашто се то ради?Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/05/12 A/04-05/12