19. 4. 2019.| Biblioteka

Petak, 19. april, 19.00, Čitaonica E

SVETE PLANINE, REKE I MESTA POD ZAŠTITOM UNESKA U KINI

 

U mnogim svetskim kulturama planine su predstavljene kao stubovi koji drže nebo iznad zemlje i mestima gde borave bogovi i božanstva (sveti ljudi). U Kini već pet hiljada godina svete planine se smatraju posebno značajnim mestima, za koje se vezuju mitovi. Prema (daoističkim i budističkim)  verovanjima u hramovima tih planina ljudi dobijaju posebnu energiju iz prirode, koja daje snagu da se prebrode mnoge životne teškoće, pomogne bolesnima, pomenu umrli.

 

Reke su na drugi način značajne u životu i kulturi. Prva naselja i države nastaju u slivovima velikih reka, a podstaknut njihovim značajem narod do današnjih dana prepričava brojne mitove i legende o njima.

 

Kina je zemlja sa najviše mesta koja se nalaze pod zaštitom Uneska, što je čini jedinstvenom kada su u pitanju nasleđa koja oslikavaju civilizacijski razvoj naroda i država, posebno njihovog doprinosa ukupnom bogatstvu, stvorenom na prostorima naše planete.

 

Izlaganje praćeno video prezentacijom pripremila Marina Pop-Cenić.