6. 2. 2019.| Likovni program

6 – 18. februar, Galerija

Otvaranje: sreda, 6. februar, 19.00

KAKTUSI – Tamara Žderić

Izložba radova nagrađene autorke XVII Bijenala studetskog crteža Srbije

 

Serija crteža na kojima je glavni i jedini motiv kaktus, posebna je za mene u više vidova, a naročito što je to prva grupa radova koja će činiti izložbu sa istom tematikom-kaktusom. Kroz svoj dosadašnji rad, ovim motivom bavila sam se često, obrađujući ga kroz više likovnih tehnika-od crteža preko slike do grafike. Kaktus kao i ostali motivi kojima se bavim, deo su moje težnje da se u likovnoj umetnosti usmerim ka malim, običnim i svakodnevnim stvarima i pojavama u svom okruženju i da na taj način svaki put iznova spoznajem svet.

 

Tamara Žderić

 

Tamara Žderić (1990) završila je osnovne studije slikarstva (2013) i master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama slikarstva na istom fakultetu. Dobitnica je tri nagrade za crtež: Druge Nagrade iz Fonda za crtež Vladimir Veličković (2015), Nagrade XVII Bijenala studentskog crteža Srbije (2013) i  Nagrade za crtež  Stevan Knežević (2013). Ovo je njena nagradna izložba osvojena na Bijenalu studentskog crteža Srbije u Domu kulture Studentski grad.