4. 2. 2019.| Forum

Ponedeljak, 4. februar, 19.00, Klub Magistrala

ALTERNATIVNA KULTURA I NOVI MEDIJI

Učestvuju: prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović (prodekan za nastavu na IUI),doc. dr Aleksandra Brakus, Teodora Ristovski (glumica)

 

Da li je opravdana tvrdnja da komercijalizam medijske kulture ubija alternativne težnje u umetnosti?

 

Alternativna kultura vezuje se za avangardni kontekst, tj. za protivstav etabliranom kanonu u kulturi i umetnosti. Ona nastaje kao rezultat nezadovoljstva umetnika dominantnim modelima kulturne i političke prakse. Postojanje svesti o potrošačkoj kulturi izaziva potrebu za reagovanjem  na postojeće stanje. Alternativa ne prihvata vrednosti vladajuće kulture, već ukazuje na drugačije mogućnosti promovisanjem razlučitosti i upućivanjem na drugačije estetske i etičke vrednosti.

 

U današnje vreme, medijska kultura je dominantna i pitanje koje se nameće je šta je njena alternativa? Razvoj tehnologije uslovio je novi način komuniciranja, a taj kontekst  zahteva novo stvaralaštvo koje pokušava da prevaziđe i sam jezik kao srž tradicionalne kulture. Cilj alternativne kulture je težnja za promenom individualne i društvene svesti, kao i promovisanje rezultata alternativnih stvaralaca.