7. 2. 2019.| Muzički program

Četvrtak, 7. februar, 20.00, Velika sala

ANATOMIJA HAOSA

 

Koncert improvizacione muzike „Anatomija haosa“ utemeljen je u suptilnim elektro-akustičnim eksperimentima koji nas uvode u savremene zvučne prakse kroz senzorno-meditativne narative, dezintegrisanje forme, preispitivanje paradigme poimanja vremena u kognitivno-utemeljenim muzičkim oblicima, dalje, navode nas na ispitivanje aktivnog slušanja poliritmičke dinamike kao i teksturalne ambijentalne zvučne skulpture. Četiri izvođača, uz podršku polaznika filozofsko-perkusionističke radionice DKSG Aleksandra Andrejevića, okupili su se ovom prilikom u izvedbi audio-vizuelnog performansa koji uključuje bogat akustički i elektronski insturmentarijum i eksperimentalno-vizuelnu postavku zasnovanu na Kimatici. Kimatika je nauka koja se bavi izučavanjem vibracionih paterna formativne prirode zvuka. Korišćenjem zvučnih talasa za pobuđivanje tečnosti ili čvrstih materijala, Kimatika omogućava vizuelizaciju i materijalizaciju zvuka prikazujući obrasce utemeljene na rezonantnom fenomenu Faradijevih talasa, koji se menjaju od stanja uređenosti do haosa, u odnosu na celovitost zadatih zvučnih frekvencija. Izvođači: Ivana Grahovac, Manja Ristić, Aleksandar Lazar, Aleksandar Andrejević.