12. 9. 2018.| Akademski filmski centar

AFC U KONTEKSTU: AFC DOK

 

Dvodelno predavanje Galine Maksimović o dokumentarnim filmovima AFC-a, u okviru ciklusa „AFC u kontekstu, 1958-2018“, baviće se njihovom pozicijomu odnosu na eksperimentalne i igrane filmove, kao i smeštanjem u širi kontekst srpske i evropske produkcije. Iako sudokumentarci bili neštomanje zastupljeni u filmografiji AFC-a, nekolicina dokumentarista ovde jeizgradila temelje svoje poetike.

 

Studentkinja dramaturgije Galina Maksimović predstaviće i analizirati brojne filmove iz dokumentarne produkcije AFC-a, stavljajući fokus na četiri autora (Ivanu Todorović, Ivana Mandića, Igora Toholja i Zorana Tairovića), uz kratke inserte i primere, kao i diskusiju sa publikom.

 

Sreda, 12. septembar, 20.00, Mala sala

AFC DOK 2: SUBVERZIJA STVARNOSTI

Filmovi Igora Toholja i Zorana Tairovića

 

U filmovima Igora Toholja, istaknutog autora eksperimentalnih filmova AFC-a, subverzija stvarnosti dešava se upravo putem upliva eksperimentalnog u dokumentarnu formu. Toponimi su često „glavni junaci“ u Toholjevim filmovima: Bangla Borča (1999) predstavljaizmišljenuistorijustvarnog mesta, sa jezičkim eksperimentima, Kino arhaik (2003) meša „stvarnost stvarnosti“ i stvarnost filma, a u Tri kape za čuvanje (2005) vidi se poigravanje sa arhivskim materijalom, a u Tački prekida (2007) oživljava bizaran svet mašinovođa koji postaju nenamerne ubice... U filmovima Zorana Tairovića, pak, anarhija autorskog imaginarijuma pravi subverziju u dokumentarnom svetu putem jezičkog i narativnog eksperimenta, najoriginalnije i najefektnije u filmu Crvenkapa (2008).