20. 6. 2018.| Akademski filmski centar

Obeležavanje 1968.

 

Sreda, 20. jun, 21.00, Mala sala

JUGO-TRIP:

PSIHODELIJA U JUGOSLOVENSKOM EKSPERIMENTALNOM FILMU 1969-1976.

 

Nemirna 1968. donela je socijalne pobune, ali i vrhunac kreativne energije kontrakulture, rokenrola, umetničkih eksperimenata... Psihodelična umetnost pojavlјivala se u muzici, omotima ploča, slikarstvu, ali i načinu života hipi i supkulturnih pokreta. Sve to ostavilo je traga na jugoslovensku umetničku scenu nakon studentske pobune 1968. godine. Predstavlјamo izbor eksperimentalnih filmova napravlјenih u duhu psihodeličnih iskustava.

 

Tabula raza (Nikola Đurić, 1969, Akademski kino klub), 9'

Beli lјudi (Naško Križnar, 1970, Neoplanta), 12'

Gratinirani mozak Pupilije Ferkeverk

(Karpo Aćimović Godina, 1971, Neoplanta), 11'

Izdah (Ivan Obrenov, 1976, Akademski filmski centar), 14'

Kosta Bunuševac u filmu o samom sebi (Slobodan Šijan, 1970), 15'

Pression (Ljubomir Šimunić, 1970-1975), 14'