18. 5. 2018.| Ostali programi

Petak, 18. maj, 17.00, Letnja scena
SHARE. CONNECT. impACT.

 #SCI

 

 

PERFORM u saradnji sa UNESCO programom MOST i DKSG organizuje javni događaj na kome će doktorandi i doktorandkinje iz oblasti društvenih i humanističkih nauka imati priliku da predstave svoju distertaciju/ideju kolegama, studentima, predstavnicima relevantnih ministarstava i široj javnosti.

 

Cilj ovog događaja je bolje povezivanje istraživača u oblasti društvenih i humanističkih nauka i predstavljanje rada mladih naučnika javnosti i donosiocima odluka.

 

Program se sastoji iz tri dela:

 

SHARE

U prvom delu događaja, doktorandi/kinje će imati priliku da publici predstave svoju disertaciju/temu/ideju u 3 minuta i na ne više od 5 slajdova.

 

CONNECT

U ovom delu programa, učesnici će imati priliku da se povežu sa kolegama i koleginicama kako iz svoje tako i iz drugih oblasti naučnih istraživanja, razmene mišljenja i ideje, naprave saradnju, osmisle nove projekte ili ponude svoju podršku i iskustvo kolegama koji rade na sličnim temama.

 

impACT

U neformalnom dijalogu, doktorandi/kinje će moći da predstave svoj rad i ideje predstavnicima relevantnih ministarstava, čuju njihova mišljenja i koje su njihove potrebe u oblasti kojom se doktorandi bave.

 

Doktorand/kinja čija prezentacija dobije najviše glasova od publike dobija stipendiju od 500 evra koju može da iskoristi za učešće na nekoj od svetskih konferencija po sopstvenom izboru.

 

Za one sa nešto manjim iskustvom u javnim nastupima, PERFORM je obezbedio jednodnevni trening koji će im pomoći da što bolje predstave sebe i svoj rad. Trening će se održati 3. maja u DKSG.

 

Više informacija na: http://www.perform.network/page/serbia/context