Sreda 4.4. u 20:00, Mala sala

Arhiv alternativnog filma i videa

NARODNA TEHNIKA-TEHNIKA NARODU


Akademski kino klub iako nezavisan, osnovan od strane grupe studenata, bio je član nekoliko društvenih organizacija.  Tako je bio deo aktivnosti Narodne tehnike, društvene organizacije čija je funkcija bila širenje tehničke kulture. AKK je bio učesnik u mnogim smotrama, akcijama i takmičenjima.  Osim Narodne tehnike, kao studentski klub, učestvovao je i u akcijama Saveza studenata . Kada je 1976. godine prešao iz Balkanske 4 u Dom kulture  Studentski grad postao je direktan element studenskog života.

"/> NARODNA TEHNIKA-TEHNIKA NARODU
4. 4. 2012.| Akademski filmski centar

Sreda 4.4. u 20:00, Mala sala

Arhiv alternativnog filma i videa

NARODNA TEHNIKA-TEHNIKA NARODU


Akademski kino klub iako nezavisan, osnovan od strane grupe studenata, bio je član nekoliko društvenih organizacija.  Tako je bio deo aktivnosti Narodne tehnike, društvene organizacije čija je funkcija bila širenje tehničke kulture. AKK je bio učesnik u mnogim smotrama, akcijama i takmičenjima.  Osim Narodne tehnike, kao studentski klub, učestvovao je i u akcijama Saveza studenata . Kada je 1976. godine prešao iz Balkanske 4 u Dom kulture  Studentski grad postao je direktan element studenskog života.

Tako su autori iz kluba osim „umetničkih“ filmova često realizovali namenske filmove.  Za neke od filmova je klub dobijao novac i tako popunjavao fond, dok su drugi predstavljali učešće u određenim akcijama.

Sledeći izbor iz filmskog Arhiva AKK/AFC je primer  prigodnih namenskih filmskih dokumentaraca, zanimljivih pre svega kao dokument jednog vremena, a posebno jer se odnosi na Studentski grad i proslavu 4. aprila dana studenata.

 

PROSLAVA 4. APRILA, M. Glušica, S. Milovanović, 1969. 16mm, c/b, 9:00.

4.APRIL, N.Đurić i M. Glušica, 1970. 16mm, c/b, 8:00min.

TAKMIČENjE NARODNE TEHNIKE, R. Vladić, 1970. 16mm, c/b, 9:00min

SVEČANI MITING STUDENATA BEOGRADA,  R. Vladić,1977. 16mm, c/b,  6:00min.

POZDRAV TITU / ŠTAFETA MLADOSTI U STUDENTSKOM GRADU, M. Milošević i R. Vladić, 1977.godina, 16mm, c/b, 4:00min.

AUTO TRKE NA UŠĆU,  M. Glušica, 16mm, c/b, 5:00, materijal.

 

U razgovorima posle filmova učestvovaće Sava Trifković