9. 4. 2012.| Forum

Понедељак 9. 4. у 19:00, Мала сала

Међународне теме

ДИПЛОМАТИЈА И ШАХ

Ни конфронтација ни капитулација

Предстаљање књиге Владислава Јовановића

Говоре: Ђуро Билбија, Јово Марковић и аутор

 

У развијању односа и сарадње са суседима и другим земљама, а посебно са интеграционим целинама морамо се чувати оба опасна екстрема; како конфронтације тако и капитулације. Оба представљају пут без повратка. Политика конфронтације води у развој таквих прилика које се, најчешће, не могу контролисати, што је противно принципу предвидивости у спољној политици. А политика капитулације спушта нас одмах испод прага равноправности са другим земљама и наше националне и државне интересе оставља незаштићеним и на вољу другима. Зато водећа и стална максима наше спољнополитичке стратегије мора бити: ни конфронтација ни капитулација. Само реална и одговорна, принципијелна и рационална, национална и интернационална спољна политика може нас заштити од оба ова екстрема. Трај средњи пут је не само респектабилан него и једини могући уколико желимо да будемо субјект а не објект у међународном животу.

Владислав ЈовановићVrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/04/12 A/04-05/12