14. 2. 2017.| Filmski program

Utorak, 14. februar, 19.00, Mala sala

CUT AND RE-CUT

Poezija i filozofija u filmovima Mohameda Reze Aslanija, iranskog pesnika, pisca i reditelja, sa projekcijom dokumentarnih filmova

 

Autorka: Sudabe Babagap (Soudabeh Babagap)