Utorak 6.3. u 20:00, Mala sala

Predstavljanje autora

DAVID KIDMAN

 

„Moj filmski opus baziran je na pitanjima u ideji angažovanja i postojanosti u radikalnoj filmskoj praksi. To me je dovelo do korišćenja različitih filmskih formi i žanrova u pokušaju istraživanja savremenog sveta putem neprestanog obrtanja modernističkih slika.“

"/> DAVID KIDMAN
6. 3. 2012.| Akademski filmski centar

Utorak 6.3. u 20:00, Mala sala

Predstavljanje autora

DAVID KIDMAN

 

„Moj filmski opus baziran je na pitanjima u ideji angažovanja i postojanosti u radikalnoj filmskoj praksi. To me je dovelo do korišćenja različitih filmskih formi i žanrova u pokušaju istraživanja savremenog sveta putem neprestanog obrtanja modernističkih slika.“
Dejvid Kidman je profesor filma i videa na Visokoj školi za umetnost u Turu, Francuska od 1995. Od 2000. je stalni član žirija za dodelu Nacionalnih diploma za kulturu i umetnost. Njegov film „Stochastics” je 2010. godine uvršten na Listu značajnih ostvarenja Alternative Film/Video festivala. Na taj način Dejvid je dobio priliku za korišćenje rezidencijalnog programa Akademskog filmskog centra DKSG i upravo radi na svom novom projektu.

 

Uz razgovor sa autorom biće prikazani i sledeći filmovi:

HOME TURF, 16mm, 42:00, 1989.
PAINTING TODAY, DV, 16:00, 2001.
HOT SOCIETY, 16mm, 92:00, 2005/6. (insert)
ROAD ENDS, Super 8, 9:00, 2007.
RUN/TRAIN, 9:00, 2010.
DUMBPHONE, 3:00, 2010/11.

 

http://www.davidkidman.com/Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/03/12