10. 11. 2016.| Biblioteka

Četvrtak 10.11 u 18:00, Čitaonica E
predavač: Obrad Vučkovac, bibliotekar
INFORMACIONA PISMENOST 4 – CITATNI MENADžERI
Polaznici radionice upoznaće se sa citatnim menadžerima - specijalizovanim programima za prikupljanje informacionih izvora i generisanje citata. Kroz primere rada u dva citatna menadžera (Mendelej i Zotero) biće objašnjeno kako se na brz i jednostavan način literatura može prikupljati, organizovati i koristiti u samom radu u vidu referensne literature.