11. 1. 2012.| Forum

Sreda,11. janauar, 19 sati, Studio 26

Svetska ekonomska kriza

MONETARNO RIVALSTVO EVRA I DOLARA

Epohalne promene, usponi i padovi u tokovima svetskog novca

Drugi deo

Govori Dušan TešićVrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/01-02/12