Božidar Zečević


Knjiga je u prodaji - 100,00 RSD

"/> Srpska avangarda i film 1920-1932.
1. 1. 2015.| Akademski filmski centar

Srpska avangarda i film 1920-1932. : sažetak i odjeci

Prilog za razgovor na stručnom skupu "Srpska avangarda i alternativni film" povodom knjige Božidara Zečevića Srpska avangarda i film 1920-1932.

 

godina izdanja: 2015

 

Sadržaj:

Božidar Zečević: Srpska avangarda i film 1920-1932

Žarko Dragojević: Srpska filmska misao u krilu avangarde

Dušan Makavejev: Faksimil elektronskog pisma

Nikola Stojanović: Božidar Zečević: Srpska avangarda i film 1920-1932.

Srđan Vučinić: Slikati nemoguće

Predrag Todorović: Srpski avangardni pisci o filmu

O piscu

 

"Činjenica je da ono što danas nazivamo srpskim alternativnim filmom ima svoje preteče u baštini srpske avangarde koja se zbilja bavila alternativnim vidovima sedme umetnosti 1920-1932. Pobuna protiv tržišnog filma ne počinje, dakle, ni juče ni prekjuče, nego sa herojskom epohom Odbrane filma i njegovog prava na sopstvenu poetiku. Ako je 'alternativni film vrsta izražavanja filmom, koje se neprestano postavlja u opoziciju prema vladajućim kodovima kulture, tj. pripada onoj vrsti svesti koja se toj kulturi opire i ne prihvata je' birajući pri tom 'samo one elemente forme i sadržaja koji se već ne nalaze u tradicionalnom arsenalu sredstava', kako glasi jedno od određenja alternativnog filma koje je ovde na snazi onda se cela ta ideja već nalazi i to bez ostatka u pobuni srpske avangarde iz ranih dvadesetih godina..." - Božidar Zečević

 

Knjiga je u prodaji - 100,00 RSD

 Vrste materijala u arhivi: Publikacija