3. 10. 1998.| Likovni program

3 - 15. 10. 1998.

Galerija

 

GRUPA

4+3=8 

 

Izlažu:

Marko Lađušić, Ivana Jerković, Tijana Knežević, Davor Dukić, Milena Veljković, Srđan Arsić, Sanja Tomašević, Jovan RužićVrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/10/98