13. 12. 2003.| Likovni program

13. 12. 2003. - 10. 1. 2004.

Galerija i Velika galerija

 

IZLOŽBA RADOVA DEKANA AKADEMIJA

I FAKULTETA LIKOVNIH I PRIMENJENIH

UMETNOSTI SCG

 

...Reč "dekan", od latinske reči "decanus", odnosila se,

u doba Rimljana, na starešinu šatora sa deset vojnika. Danas, tako

nazivamo starešinu jednog fakulteta na univerzitetu. Dekan je i više

svešteno lice, odmah posle biskupa, u rimokatoličkoj i protestantskoj

crkvi, ali je to i naziv za najstarijeg slugu u kući nekog kneza, kardinala.

U Maloj "Prosvetinoj" enciklopediji, iz objašnjenja za odrednicu "dekan"

saznajemo da je to visoravan vulkanskog porekla na poluostrvu

Indiji... iz programa

 

 Vrste materijala u arhivi: Pozivnica Program

Signature: Pg/Li/12/03, Pz/Li/12/03


IZLOŽBA RADOVA DEKANA AKADEMIJA I FAKULTETA LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI SCG - Program
Pozivnica