12. 12. 2014.| Akademski filmski centar

10:00 | Sala za sastanke | Conference Hall 
Okrugli sto / Round Table Discussion
EKSPERIMENTALNI FILM I VIDEO U REGIONU 70-tih I 80-tih /

REGIONAL EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO IN 70-ies & 80-iesVrste materijala u arhivi: Fotografija


foto: Ivan Petrović