9. 12. 2014.| Akademski filmski centar

19:00 | Galerija | Gallery
Filmska instalacija / Film installation
REVOLUCIJA / REVOLUTION
autor / author Vladimir Nikolić

 

 

'Revolucija'. Bukvalno značenje revolucije u smislu kretanja, rotacije oko nekog tela autor Vladimir Nikolić sprovodi na filmski način. A revolucija je situacija kada se napravi loop, u ovom slučaju sa filmskom trakom.

 

Filmska traka kruži propuštena kroz dva projektora, za razliku od standardne situacije kada se pomoću uređaja koji se zove looper traka vrti beskonačno kroz jedan projektor. Ceo postupak služi tome da se napravi situacija u kojoj se daje komentar na ideološke pretpostavke kapitalizma (čije negativne tendencije i posledice danas vidimo u punom svetlu, kada su nestale sve alternative), u kojem je svako za sebe, u kojem nema mesta solidarnosti, u kojem jedinka, što se Vladimira Nikolića tiče, idući samo prema sebi, ne stiže nikud. Zato se druga slika/projekcija okreće pomoću instalacije, tako da se ista jedinka kreće sama prema sebi, ali do susreta ne dolazi. Vrste materijala u arhivi: Fotografija


foto: Ivan Petrović