24. 12. 2014.| Akademski filmski centar

Sreda 24.12. u 19:00, Mala sala
Alternative film arhiv/Arhiv alternativnog filma
ZA PRIJATELjE

 

Projekcija malo poznatih filmova Nikole Đurića, urednika Arhiva, pred  završetak radnog veka, ali ne i prestanak rada u klubu.

 

Izbor filmova:

KANTAR (po ideji M. Tarane) crtani, 1970, 1,5min.

CARIGRAD, dokumentarni, 1971, 10min.

DAN ŠESTI, igrano crtani, 1971, 4min.

POŠTO NEMA BOGA SVE JE DOPUŠTENO, 1971, 10min.

FILM 1, igrani, 1973, 10min.

NOKTURNO, po haiku poeziji V. Bajca, 1974-2014, 14,30min.