17. 11. 2008.| Forum

Ponedeljak 17.11.2008.

Mala sala

Politikološke teme

DEMOKRATIZAIJA U SRBIJI

Analize i komentari

Govore: Goran Budžak, Dragan Petrović i Milovan Radaković

 

Demokratizacijom kao beskrajnim procesom političkog poboljšavanja i usavršavanja se dospeva ili dospeva do demokratije. Demokratija nije prirodna nego kulturna i politička pojava civilizacije. Ona zahteva kolektivni trud i određeni tip tolerantnog političkog ponašanja i kulture. Iako ima istorijske korene, savremena demokratija je u Srbiji relativno mlada pojava. 

Pravna država u ambijentu vladavine prava zaživljava kroz reforme i završne faze tranzicije. Sve institucije države još nisu osnažene u toj meri da bi se moglo reći da je demokratija uspostavljena u punom obimu.Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/11/08