29. 10. 2008.| Forum

Sreda 29.10.2008.

Sala na spratu

Socijalne teme

RELIGIOZNOST I KRIMINALITET

O knjizi Miroslava Ivanovića

Govore: Biljana Simeunović-Patić, Jovan Ćirić i autor

 

Iako je religija fenomen sa harmonijskim potencijalima u konkretnom svetu života dešava se njena kriminogena zloupotreba. To se, doduše, najčešće dešava sa kvazicrkvenim i parareligijskim tvorevinama, sa spiritizmom i sektaškim ponašanjem. Upravo to je u žiži interesovanja Miroslava Ivanovića, sociologa i politikologa religije.Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/10/08