4. 6. 2009.| Likovni program

Donji hol Velike sale

Od 4. do 13.6.2009.

MILICA VUKOVIĆ, OD ELEKTRONSKE KA ZIDNOJ SLICI

 

Tema izložbe su znakovi (simboli) medijskih poruka prevedeni u rečenice sastavljene od znakova interpunkcije, kao nečeg univezalnog i zajedničkog celom svetu. Uvek imamo dva dela rečenice: prvi je akcija (poruka medija), a drugi reakcija (odgovor, unutrašnji ili javni, gledaoca, odnosno konzumenta). Elementi koji ih sačinjavaju su uvek isti, različit je samo njihov red u rečenici.

Milica Vuković je diplomirala zidno slikarstvo na FPU u Beogradu 2005. godine i upisala postdiplomske studije kod profesora Siniše Žikića. Ovo je njena magistarska izložba.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/06/09