18. 4. 1995.| Likovni program

18 - 28. 4. 1995.

Galerija

 

SANJA KOSIĆ

SLIKE

 

...Prva samostalna izložba Sanje Kosić predočava

nam jednu preglednu mapu likovnih doživljaja, analogija

i definicija o kojima već vredi razgovarati i izvlačiti prve

zaključke, naravno sve u skladu sa predstavljenim obimom...

 



Vrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/04/95


foto:
SANJA KOSIĆ SLIKE - Program