27. 2. 2008.| Forum

27. 2. 2008.

Studio 26

 

Politikološke teme

SRPSKE POLITIČKE STRANKE

Razgovor povodom knjige

Dragana Petrovića

 

Učestvovali:

Dragan Petrović, Milovan Radaković, Goran Budžak

 

Srpske političke stranke je nova naučna monografija Dragana Petrovića naučnog saradnika Instituta za političke studije u Beogradu. Tema ove knjige su političke stranke na srpskim prostorima (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, srpske stranke u Hrvatskoj), posmatrane u njihovom celokupnom trajanju, od osnivanja prvih političkih stranaka u 19. veku do današnjih dana. Poseban prostor je dat analizi sadašnjeg stanja višepartijskog sistema u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj.Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/02/08