23. 4. 2008.| Forum

Sreda 23.4.2008.

Studio 26

Međunarodne teme

CENTRALNA AZIJA - INTERESNA SFERA

RUSIJE, AMERIKE I KINE

Kazahstan, Kirgistan, Tadžekistan, Uzbekistan

Govorio: Ljubiša JovićVrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/04/08