17. 12. 2008.| Forum

Sreda 17.12.2008.

Studio 26

Evopologija

PRAVOSLAVLJE - PREPREKA ILI DOPRINOS EVROPEIZOVANJU SRBIJE

Govori: Gordana Živković

 

U temelju ustavne debate o političkom karakteru Evropske unije nalazila se i teza da je Evropa eminentno hrišćanski kontinent. Ta teza je, međutim, osporena i odbačena, da bi prevagnula sekularna koncepcija koja se bazira na tzv. multikulturalizmu i multikonfesionalizmu. U članstvu Evropske unije su, za sada, tri pravoslavne zemlje: Grčka, Rumunija i Bugarska. Od ovih triju je otvorena breša za prodor slovenskih pravoslavnih zemalja u EU. O Srbiji pred iskušenjima tog tipa govoriće politikolog i sociolog religije, Gordana Živković.Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/12/08