5. 3. 2008.| Forum

Sreda 5.3.2008.

Studio 26

Kulturni život

IZMEĐU POPULIZMA I ELITIZMA

Mogućnosti duhovne i kulturne obnove

Govori Gordana Živković

 

Osim promene socioekonomske i političke strukture, u zemljama u tranziciji menja se i kolektivna svest građana. Transformacija kolektivne svesti uzrokovana je mnoštvom faktora i do nje dolazi na više načina. Tokom tranzicije došlo je do obnove uticaja crkve i produbljivanja religijske svesti.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/03/08 A/03/08