14. 5. 2014.| Akademski filmski centar

Sreda 14.5. u 20:00, Mala sala
KLUBVIZIJA SC, ZAGREB
Program predstavlja: Branka Valjin

 

Klubvizija SC je kreativna filmska radionica i laboratorij za rad s 16mm i super 8 filmskom vrpcom. Osnovna svrha kluba je potaknuti vizualne umjetnike na kreativni rad s filmskim materijalom, omogućiti im uvid u suvremene prakse vizualnih umjetnosti, dati nezamjenjivo praktično iskustvo, stvoriti mogućnosti susreta i rada s brojnim stručnjacima i umjetnicima s naglaskom na razvijanju specifičnih interesa pojedinaca ali i timskog rada u manjim grupama, te osigurati uvjete za međunarodno umrežavanje unutar sektora vizualnih umjetnosti.

 

Polaroid, Amela Parčić, 3’, 16 mm, kolor, 2011.

Milan Stepanovich, Lucija Mrzljak; Patricija Stepanović, 2’52’’, 16 mm, kolor, 2012.

Sad, Josip Šćurec, 3’, 16 mm, kolor; c/b, 2013.

 

Omnibus Planeti, 27’50’’, 16 mm na HD, kolor, 2012.

Autori: Luka Čurčić, Michel Kubaček, Josip Šćurec, Branka Valjin, Nikolina Butorac, Tomislav Šoban, Hrvoje Stipković, Ivica Šćurec

 

Sinopsis: Omnibus od devet priča o planetima inspiriran je ambijentalnom instalacijom u Zagrebu koja tvori realni model Sunčevog sustava. Film je u potpunosti snimljen na 16mm filmu i ručno procesuiran. Ove celuloidne minijature predstavljaju karakteristike svakog planeta kroz interakciju sa svakodnevnim objektima, prostorom i ljudima.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/05/14