9. 4. 2014.| Akademski filmski centar

Sreda 9. 4. u 18:00 i 20:00, Mala sala
GODIŠNjA PRODUKCIJA AFC-a

 

18:00

JA KADA SAM BILA KLINAC, BILA SAM KLINKA-Ivana Todorović, dokumentarni, 30:00 IMA LI KRAJA– Luka Mihajlović, igrani, 15:00
A.M. SMIRNOVA – Zoran Saveski, eksperimentalni, 1:00
VODENICA – Đurđa Stanković, eksperimentalni, 8:00
LEAVING BELGRADE – Andres Denegri, eksperimentalni, 14:20
UKRONIJA – Marko Backović, igrani, ko-produkcija,  29:00

 

20:00

BEOGRADSKA SONATA – Gordana Smuđa, dokumentarni, ko-produkcija, 19:00
SKY LINES – Nadin Pulan, eksperimentalni, 10:00
ZAGREB GRAD – Zoran Saveski, eksperimentalni, 10:00
PIPLMETAR – Bob Milošević, eksperimentalni, 15:00
ELÉG– Zoran Tairović, igrani, 40:00