23. 4. 1998.| Likovni program

23. 4. 1998.

Galerija

 

CVETKO LAINOVIĆ

crteži i slike

"Belo i minimalizam"

 

autorska izložba

Mariole SamohodVrste materijala u arhivi: Pozivnica

Signature: Pz/Li/04/98


Pozivnica