21. 9. 2010.| Likovni program

 

Galerija od 21. 9. do 2.10.2010.

Otvaranje u utorak 21. 9. u 18:30

Ana Kadoić

Vidljivo i nevidljivo

 

... Na izložbi Vidljivo i nevidljivo izlažem crteže i video radove

nastale između 2002. i 2010. godine koje sam prepoznala

kao tačke kojima se stalno vraćam (...) Kroz radove se prepliću

vidljivi i nevidljivi, jasno čitljivi ili naslućeni, tragovi ili putanje,

nastali putovanjem olovke po papiru, silama koji oblikuju

pojave i principe, ustrajavanjem na jednoj ideji kroz vremenski period,

kontinuitetom vremena u kome se proces nastanka rada odvija,

te u kome se taj proces, kroz promatranje,

djelomično rekonstruira... - iz programa

 




Vrste materijala u arhivi: Fotografija Pozivnica

Signature: Pz/Li/09/10 Ft/09/10


ANA KADOIĆ - Pozivnica