10. 11. 1987.| Društveno politički program

10. 11. 1987.

Mala sala

NEZAPOSLENOST MLADIH I NJENE POSLEDICE

 

Govorili:

Bora Kuzmanović, Srećko Mihailović, Gradimir Zaić