4. 4. 1987.| Kontakt program

Subota, 4. april 1987. u 20h

Velika sala

S V E Č A N I   K O N C E R T

POVODOM 4.APRILA, DANA STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU