13. 11. 2006.| Biblioteka

13.11– 24.11, Hol Biblioteke

SAJAM KNjIGA 2006. – STRUČNA KNjIGA

izložba knjiga

Strana i domaća beletristika nabavljena na Beogradskom sajmu knjiga 2006.