10. 6. 2004.| Biblioteka

10.6. - 30.6.2004.

Hol Biblioteke

IZLOŽBA KNJIGA O FILMU


"Šta je film? Šta znače te treperave slike koje toliko liče na život, koje se često uzdižu nad njim, koje mogu da ga obezvrede i iskrive, koje mogu da ga predodrede koliko i da mu se potčine"