22. 5. 2006.| Biblioteka

22.5 - 3.6.2006.

Hol Biblioteke

PRODAJNA IZLOŽBA ZADUŽBINE "ANDREJEVIĆ"

 

Zadužbina "Andrejević" osnovana je 18. septembra 1994. godine u Beogradu. Njeni osnivači su dr Dušanka i prof. dr Kosta Andrejević. Ciljevi Zadužbine su: pomaganje stvaralaštva u svim naučnim oblastima i disciplinama, pružanje pomoći i podrške talentovanim naučnim stvaraocima u objavljivanju njihovih prvih naučnih dela - magistarskih teza i doktorskih disertacija, stvaranje fonda aktuelnih naučnih knjiga i časopisa iz svetske nauke, podsticanje razvoja jugoslovenske naučne kritičke misli.