1. 5. 2005.| Akademski filmski centar

Alternative film/video 2004 : Stanje stvari

Festival alternativnog filma i videa ex Jugoslavije

priredio: Miodrag Milošević
autori: Andrija Dimitrijević, Beatris Saša Kobov (Beatrice Sacha Cobow)
učesnici okruglog stola: Beatris Saša Kobov (Beatrice Sacha Cobow), Alfred Rotert, Marko Šercer, Aleksandar Muharemović, Nataša Dorić, Tamara Mitrović, Stefan Sidovski, Andrija Dimitrijević, Zoran Saveski, Dimitrije Stefanovič, Mihailo Ristić, Miodrag Milošević

godina izdanja: 2005

Sadržaj:
Andrija Dimitrijević: Taksonomija zapostavljenih ili vodećih filmskih vrsta
Andrija Dimitrijević: Taxonomy of neglected or dominant film varietes


Beatris Saša Kobov: O fenomenu eksperimentalnog filma
Beatrice Sacha Cobow: Of the phenomenon of life experimental film

Okrugli sto I: Stanje stvari: Ex-Yu festivali
Round Table Discussion I: The State of Affairs: Ex-Yu festivals

Okrugli sto II: Stanje stvari: Ex-Yu alternativni film
Round Table Discussion II: The state of affairs:Ex-Yu Alternative film

Lista značajnih ostvarenja festivala
The Jury’s Choice

Konkurencija

Informativni program
Program projekcija
Hronologija&definicija
Chronology&Definition
Akademski filmski centar
Academic Film Centre

Zbornik radova Festivala alternativnog filma i videa ex Jugoslavije Alternative film/video iz 2004. godine.

Knjiga je u prodaji - 250,00 RSD