O B A V E Š T E NJ E

 

Dom kulture "Studentski grad"

neće raditi od 15. jula do 18. avgusta  2013. godine zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora.

 

Biblioteka će biti otvorena za studente

do 14. jula, a počeće sa radom 19. avgusta.

 

Bistro će biti otvoren do 14. jula, a počeće sa radom 19. avgusta.

"/> Obvestenje
8. 7. 2013.| Obaveštenje

O B A V E Š T E NJ E

 

Dom kulture "Studentski grad"

neće raditi od 15. jula do 18. avgusta  2013. godine zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora.

 

Biblioteka će biti otvorena za studente

do 14. jula, a počeće sa radom 19. avgusta.

 

Bistro će biti otvoren do 14. jula, a počeće sa radom 19. avgusta.