MUZIČKI VIDEO SPOT

I predavanje

 

Predavač: mr Ivana Kronja

 

Studije muzičkog videa. Autentičan spotovski izraz i postmoderna estetika video-spota.

"/> MUZIČKI VIDEO SPOT
3. 11. 2005.| Akademski filmski centar

Četvrtak 3. 11. u 19:00

Mala sala

Ciklus predavanja:

MUZIČKI VIDEO SPOT

I predavanje

 

Predavač: mr Ivana Kronja

 

Studije muzičkog videa. Autentičan spotovski izraz i postmoderna estetika video-spota.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/11/05