MELANHOLIJA

Promocija romana Saše Hadži Tančića u izdanju Rada

 

Govore: Marko Nedić, Simon Simonović i autor

 

Iz samog naslova romana vidljiv je psihološki karakter, unutrašnje stanje sveta, odnosa i razumevanja uopšte životne i umetničke sudbine Stevana Sremca, kome, kao glavnom liku dela, Saša Hadži Tančić prilazi temeljnije i na posve nov način u oblikovanju njegove melanholične prirode, druge, tamnije strane njegove ličnosti, prekrivene šalom i humorom kojima je zabavljao sebe i druge.

"/> MELANHOLIJA
14. 12. 2006.| Biblioteka

Četvrtak 14. 12. u 19:00

Čitaonica E

MELANHOLIJA

Promocija romana Saše Hadži Tančića u izdanju Rada

 

Govore: Marko Nedić, Simon Simonović i autor

 

Iz samog naslova romana vidljiv je psihološki karakter, unutrašnje stanje sveta, odnosa i razumevanja uopšte životne i umetničke sudbine Stevana Sremca, kome, kao glavnom liku dela, Saša Hadži Tančić prilazi temeljnije i na posve nov način u oblikovanju njegove melanholične prirode, druge, tamnije strane njegove ličnosti, prekrivene šalom i humorom kojima je zabavljao sebe i druge.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/11-12/06